Info från sommarmöte den 6.8.2012

Solf jaktförening r.f. är fortfarande med i projektet att minska småovdjursstammen på Södra stadsfjärden. För att jakten ska vara effektiv bör den täcka hela området (alla jaktföreningar) och dessutom pågå hela tiden.Viltcentralen har försett jaktföreningen med ett antal fällor, men de fällor som fångar levande måste kontrolleras varje dag.

En anmälningslista för fälljakten gick runt på mötet men om någon som inte var med på mötet är intresserad av att delta i jakten kan intresse meddelas till ordförande Kalle Hietanen gsm 0500-712537 eller sekreteraren Sem Timmerbacka gsm 0500-369297.

De som är intresserade av eventuell jakt på vitsvanshjort, och inte är med i älgjakten, ska anmäla intresse till jaktledaren Björn Borg tel 050-4145066.

Älgmötesdatum och klubbkvällar vid Tallmossen

 • föreningens älgmöte hålles efter älgjaktledarmötet, tidpunkten oklar ännu
 • datum för älgjaktledarmöte är 22.8.2012, kl 18 på Kulturhuset i Smedsby

Förtjänstpokalen

 • Föreningens ständigt vandrande förtjänstpokal tilldelades detta år Nils Martin för gott arbete för föreningen. Speciellt nämndes engagemanget i luftgevärsälgskyttet samt föreningens grillkåta.

Övrigt som kom upp på mötet

 • Munsmo skifteslag har börjat bära upp hamnavgift för båtar i Munsmo hamn. Kontakta Stig Hellman om du har jaktekan i Munsmo hamn.
 • Solf jaktförening r.f. har beviljats 22 älglicenser, av vilka 25 % ska vara på ”hyllan”, samt 2 vitsvanshjortlicenser som ska utnyttjas för bekämpning av skador.
 • Mötet beslöt att jaktförening ska ta kontakt med Yttre skärgårdens intresseförening som är verksam i Malaxnejden för att stöda föreningens verksamhet
 • Jarl Söderholm meddelade att det finns ett krav på att prestera statistik på hur jaktövervakningen inom föreningen sker. För att kunna uppfylla detta kommer övervakaren att begära att få se papper av påträffade jägare inom jaktområdet
 • Mötet beslöt att föreningen ska skaffa rotfruktsmalare för att mala rotfrukter till utfordringsplatserna.
 • Mötet beslöt att om utomstående jägare jagar lo inom vårt jaktområde och tar på räv i stället, kan räven skjutas.

Jakttider och fredningsområden 2012-2013

Sommarmötet beslöt om fredningar och begränsningar enligt följande:

 • måndag, tisdag och onsdag är fredade på Stadsfjärden 21.8-15.9. Under perioden 16.9 till 30.9 är måndag och tisdag fredade. Jakten bör avslutas senast en timme efter solens nedgång.
 • villaavslutningen och juldagen är fredade
 • jakt på sjöfågel på odlingsmark enligt statens jakttider (obs att skörden bör vara bärgad)
 • duvjakt enligt statens jakttider (observera att skörden bör vara bärgad)
 • fasan- och tjäderhöna är fredade
 • ingen jakt med kulgevär på Öiran (stadsfjärden), Söderfjärden och Lerorna
 • ett rådjur/medlem och årskortsinnehavare får nedläggas. Rågeten är fredad. Jakten bör avslutas vid mörkrets inbrott. Kom ihåg fångstanmälan!
 • alla premiärdagar är endast för medlemmar och årskortsinnehavare, inga dagkort är tillåtna för ifrågavarande vilt. Dagkort för andjakt kan dock säljas t.ex.1.9 när det är premiär för hare. Dagkortet berättigar dock inte till harjakt på premiärdagen.
 • sjöfågeljakt är förbjuden mellan pumpstationerna, 150 meter på vardera sidorna om ån och 150 meter runt pumpstationerna
 • jakten är förbjuden 150 meter runt foderautomaterna för skogsfågel i Kivne och Helenemossen samt 150 meter runt de foderautomater för rådjur som föreningen sköter om
 • körning med fordon på odlingsmark och privata vägar är förbjudet
 • övrigt enligt statens jakttider, observera att jattiderna för skogsfågel meddelas i september på www.riista.fi

Jaktprov som föreningen gett tillstånd för

Enligt stadgarna för Solf jaktförening r.f. ska föreningen gynna arbetet med att få fram bättre jakthundar. Därför har tillstånd beviljats för följande jaktprov på föreningens marker.

 • Vaasan seudun palveluskoiraharrastajat har ansökt om tillstånd att hålla prov i Kivne 4.8.2012. Styrelsen har beviljat ansökan.
 • Österbottens polisinrättnings hundförare ansöker om lov att träna tjänstehundar på Solf jaktklubbs marker. Mötet beslöt bevilja ansökan