Soppdag på UF-lokalen 4.5

Jaktföreningen ordnar soppdag för Markägare, medlemmar och Solfbor på UF-lokalen söndag 4.5 klo. 11-14. Välkomna.

En del medlemmar har per sms ombetts att hjälpa till vid tillställningen. Hjälpen behövs för att vi skall få en lyckad soppdag.