Välbesökt soppdag

Söndag 29.3 ordnades den årliga soppdagen för markägare, medlemmar och Solfbor på UF-lokalen i Solf. Soppdagen var synnerligen välbesökt med ca 80-100 fler gäster än tidigare år. Det totala besökarantalet beräknades till ca 260.

Organisatörerna, Kockarna samt serveringspersonalen utförde återigen ett storartat arbete. Lotteriet som Staffan och Thomas ordnat lockade med de fina vinsterna många deltagare och lotterna såldes slut i rask takt. Gruslasset vanns av Henrik Heinonen.

Ett stort tack till Organisatörerna, kockarna, serveringspersonalen, lotteri-sponsorerna, samt besökarna.

-Styrelsen

Markägarregistret

Föreningen har nu fått tillgång till en användbar version av dataprogrammet vi skall använda för vårt markägarregister. De medlemmar som har tillgång till aktuella markägarregister från t.ex. väglag, samfälligheter etc. kan kontakta projektansvariga Sem Timmerbacka på nummer 0500369297. Årsmötet utsåg en arbetsgrupp för detta projekt, följande personer ingår i gruppen:

Sem Timmerbacka, projektansvarig

Harry Lervik

Heimer Majors

Sune Träskelin

Johan Sjöberg

Håkan Back (från Rimal)

Stefan Smedman

Mats Linnsen

Utöver dessa kommer övriga föreningsmedlemmar och innehavare av års- och säsongs-kort att tilldelas olika uppgifter i projektet.

Jaktkort 2015

Medlems, års och säsong korten har blivit postade i år.

Om det är någon som inte har fått sitt kort ännu skall ni ta kontakt på föreningens mejl: info@solfjakt.fi. Alternativt kontakta mej eller David, det kan vara fel adress i våra register.

Stefan