Sommarmöte

Sommarmöte på sportstugan söndag 9.8 2015 klo. 19.00

Styrelsen håller möte samma datum och plats kl. 17.00

Kom ihåg års- och sässong-korts-ansökan, ansökan görs smidigast lämnas ansökan via hemsidan.