Föreläsning om rådjur

om ett par veckor ordnas det jägarafton med Petter Kjellander (Sverige). Det är Jaktlerduvan r.f. och jaktvårdsföreningarna i Kust-Österbotten som arrangerar en informationskväll – i höst om förvaltningen av rådjur.

Två föreläsningar ordnas, den 18:e och den 19:e november. Tillfället den 19.11.2015 är för Vasanejdens jvf, gemensamt med Malax-, Närpes och Lappfjärdsnejderna. Jägaraftonen ordnas vid YA i Närpes kl. 19:00. Priset är 10 eur/ person och inkluderar kaffe. Senast den 10.11.2015 bör man anmäla sig till mig om man menar delta.

Deltagaranmälan görs till Janne Björklund 0505575338

Pris 10€

 

Lotteriet för föreningskalven har avgjorts.

Lotteriet har avgjorts genom dragning som utförts av jaktföreningen oberoende person. Lotterna föll i år enligt följande:

nr 1 bakdel, Västersolf: Mauritz Nylund

nr 2 framdel, Västersolf: Nils-Erik Ström

nr 3 bakdel, Rimal: Stig Hellman

nr 4 framdel Rimal: Roy Hellman

Jaktföreningen gratulerar vinnarna och tackar deltagarna som understött föreningslivet i Solf.

Vinnarna kontaktas av föreningen.