Holktalko

13.3 hölls holksvarvar talko vid Majors såg Talkot resulterade i  50 st Knip -uggle och småfågelholkar Holkarna har registrerats i yles holk kampanj ,styrelsen tackar deltagarna. Ett speciellt tack till Heimer som med sin traktor höll igång svarven hela tiden samt Andreas och Staffan som upplät sågområdet för talkot,

deltagarna var Heimer M  Carsten G  Glenn H  Staffan M  Andreas M  Kalle H   Per S  David W  Janne L och Janek W

Projektet fortsätter med Utförande o uppsättande av holkarna under ledning av Per Sjöberg o Carsten Granholm dessa kontaktar medlemmar och årskortsinnehavare som behövs för denna del av arbetet