Gåsjakt på Söderfjärden hösten 2017

Gåsjakt kan för att hjälpa odlare som drabbas av skador bedrivas, efter 20.8 kl. 12.00, på de skiften som finns på föreningens oma riista, i området dispens grågås 2017. Odlarna har på berörda skiften har lämnat fullmakter som medger detta förfaringssätt.

Kriterier för denna jaktform är att man inte kan jaga på sådana skiften där skador inte redan uppstått (gäller även skiften med fullmakt), man använder inga bulvaner eller lockpipor, man undviker att röra sig på odlade områden i största möjliga utsträckning. (helst bör man använda eller ha tillgång till apporterande hund för att hämta fällda fåglar). I övrigt enligt gällande jaktlag.

Jägare som eventuellt tänkt jaga på området som scannas med laser bör ta kontakt med Harry Lervik på tel. 0500541313

Dispens på grågås

Jaktföreningen har tillsammans med ösp för odlarnas del, i enlighet med jaktlagen §41b, ansökt om dispens på grågåsjakt i skadepreventivt syfte från och med 1.8-19.8. Områdena som söktes på har en sammanlagd yta om 1300ha och odlarna är ca 35. Ansökningsförfarandet inleddes redan i våras och efter många turer har nu beslut kommit. De 100 ansökta dispenserna har i beslutet krympts ner till 5st..

Ett utdrag ur licensvillkoren följer här: inga bulvaner, inga lockpipor, fågel får endast fällas på sådant ställe där grödan redan skadats, endast 1-2 fåglar får fällas, licensen skall i elektroniskt- eller pappersformat medföras vid jakt, bytesanmälan skall göras enligt samma modell som hjortdjuren.

Licensområdet och karta hittar man på föreningens oma riista-tjänst, under namnet ”dispens grågås fullmakter”. Licensen fås per e-post till de som eventuellt är intresserade. Man bör också noggrant studera licensvillkoren innan man ger sig ut på jakt.

Licenserna är endast 5 till antalet, vilket innebär att användandet bör övervägas mycket noggrant, för att vi skall uppnå någon som helst skadepreventiv verkan, vilket är syftet med licenserna.

De som är intresserade att hjälpa skadedrabbade odlare kan ta kontakt med ordförande eller Johan Sjöberg. Även skadedrabbade odlare som vill ha hjälp kan ta kontakt, kontaktuppgifter. På grund av det ringa antalet är det först till kvarn som gäller.