Älgjakts mötesprotokoll

Solf Jaktförening rf’s älgjaktmöte 16.9.2018 kl. 18:00 på Solf IK’s sportstuga.

§1. Mötet öppnades kl.18:02
Närvarande: Enligt separat lista

§2. Stadgeenlighet och beslutsförhet.
Mötet godkände detta.

§ 3. Val av mötesfunktionärer.
Ordförande: David Westerlund
Sekreterare: Susanna Vestling
Protokolljusterare och rösträknare: Karl-Gustav Hietanen och Jan Enegren.

§4. Medlemsärenden.
Toni Thesslund, Robin Väglund och Christian Thesslund har ansökt om årskort. Magnus Forth tilldelas säsongskort.
Styrelsen förordade och mötet godkände och beslöt bevilja.

§5. Älgjakt.
16 älglicenser, varav 11 licenser utdelas till primärjakten, dvs 4 tjurar (55%) +3 kor (45%) samt 8 kalvar. Hyllälgar 35% dvs. 5 licenser, som delas efter att primärlicenserna skjutits. Hyll-licenserna behandlas av jaktledarna och styrelsen efter att primärlicenserna skjutits.

Rådande hornbegränsningen innebär att tjurar med 6-8 taggar är fredade.

Rimallaget: 23 jägare= vilket innebär 2 tjurar och 2 kor samt 4 kalvar (8 älgar)
Västersolflaget: 22 jägare= vilket innebär 2 tjurar och 1 kor samt 4 kalvar (7 älgar)

Mötet godkände styrelsens förslag.
Startdatum: Lagen får inbördes komma överens om startdatum.

§5. Vitsvanshjort.
Som under tidigare år inleds denna före älgjakten. 7 licenser; 60/40% vuxna och 50% kalvar.
Styrelsen föreslog också att jakten inleds med hund före älgjakten . Styrelsen förslår deltagaravgift för att täcka omkostnaderna. 30 € föreslås, oavsett om de anmälda deltar eller ej. De som deltar får köttranson. Datum för hjortjaktlagets möte fastslogs till 23.9.2018 kl 19:00.

Förvaltningsplan på vitsvanshjort. 50% vuxna och 50% kalvar. Av de fullvuxna fälls 70% bockar och 30% hindar. 2 bockar, 2 hind och 6 kalvar.

Leif Wester tar emot anmälningar till vitsvanshjortjakten.

§7. Föreningskalv.
Enligt fjolårets rutiner. De som vann i fjol kan inte delta i utlottningen. Lagen bidrar i år med en halv kalv per lag. Sune Träskelin föreslås, som tidigare år, ta emot anmälningar. Deadline för anmälan 12.10.2018. Susanna Vestling skickar infolappar till jaktledarna.
Till soppdagen undantas en bog av vuxet djur från vardera lagen. Köttet märks och bevaras i frysboxen i Västersolf slakthus.
Rimallaget betalar åt UF och Västersolflaget betalar till IK. Lagen bidrar med en halv kalv…..,

§8. Ålandsjakten.
Fortsätter som tidigare år. Respektive lag kommer överens om när de deltar i jakten på Åland.

§9. Övriga ärenden.

Anmälningsärende:
Slakthuset. Styrelsen lyfte fram att det nu vore av högsta betydelse att bryta ur tomten som slakthuset i Västersolf är byggt på. Tomten delas för närvarande av Solf IK och Solf jaktförening rf. IK äger lagfarten. Föreningen kommer att till Solf IK anhålla om att de tillhandahåller ägo/lagfartsdokument för att fastställa ägoförhållandena.

Leif Wester anhöll om att föreningen skänker 3 st 20€ presentkort från Kurres som kan skänkas till de 3 elever som vann tävlingarna under elevdagen i Solf skola 14.9. Styrelsen godkände detta.

Övriga ärenden:
Vargar rör sig i området och bör has i åtanke när jägare rör sig med hund.

De som jagar skogsfågel bör kolla upp tiderna, som för vissa arter förlängts. Detta visar även att triangelinventeringen fungerat och har inverkan på jakten.

Triangelinventeringen var däremot i år problematisk. Flera som anmält sitt deltagande dök inte upp.

Tävlingen mellan de två jaktlagen vanns i år av Västersolflaget. Mötet överräckte vandringspokalen till Staffan Majors.

§10. Mötet avslutades kl