Rådjurs jakt

Rådjurskvoten på 20 rådjur för kalenderår har nästan nåtts. Enligt anmälda fällda djur har 18 rådjur skjutits under 2018. Styrelsen beslöt att utöka kvoten med 10 rådjur och dessa 10 undantas för hundjakt.