Tävlingar 2019 vid Tallmossen

Tävlingar 2019

Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden. Ons 17 juli kl 18. Arr. PSF

Älgskyttelagtävling mellan jaktför. i Malaxnejden ons. 24 juli kl 18. Arr. Skyttekom.

Kombinerad Älg-jägartrapptävling, öppen för alla ons. 7 aug kl 18. Arr. Skyttekom. PSF