Protokoll från Hjortjakts möte 22,9 2019

Hjortjaktmöte: 22.9.2019 kl:19.00 vid sportstugan
-Licens tilldelning 3 Bocka 2 Hind 6 Kidd
-Hundjakten inleds lö.28.9.2019 om vädret tillåter.Jaktledaren meddelar senast onsdag om det blir jakt inkommande veckoslut. Köttet delas på alla som är med under dagen som djuret fällts.
-Passjakten inleds fr.o.m 28.9 passjägaren meddelar jaktledaren platsen han passar på (för säkerhetens skull) passjägaren meddelar när han lämnar passet och eventuella obsevationer. Första djuret som skjuts på pass är en kidd därefter har jägaren möjligt att skjuta ett fullvuxet djur enligt jaktledarens direktiv. Köttfördelning skytten får halva djuret på passjakt (gäller endast kidd) andra halvan faller till en gemensam pott som delas på alla jägare som betalt avgiften och medverkat i jakten på något vis.Till potten hör också vuxna djur som skjuts på passjakt eller ”egen ” ordnad hundjakt. Potten av kött röks och delas efter jaktens slut (i februari).
-Egen ordnad hund jakt är alla djur lovliga enligt licensen med krav på att jaktledaren eller vice jaktledare medverkar under jakten.
-I övrigt styr jaktledaren jakten.
-Avgiften på 30 euro betalas in på Solfjaktförenings konto: FI1549702040705760 skriv i meddelade rutan eget namn samt hjort-19
Jaktledare
Leif Wester