Jaktprov som föreningen gett tillstånd för

Enligt stadgarna för Solf jaktförening r.f. ska föreningen gynna arbetet med att få fram bättre jakthundar. Därför har tillstånd beviljats för följande jaktprov på föreningens marker.

  • Vaasan seudun palveluskoiraharrastajat har ansökt om tillstånd att hålla prov i Kivne 4.8.2012. Styrelsen har beviljat ansökan.
  • Österbottens polisinrättnings hundförare ansöker om lov att träna tjänstehundar på Solf jaktklubbs marker. Mötet beslöt bevilja ansökan