Smårovdjur samjakt Solf – Sundom

Solf och Sundom jaktföreningar ordnar gemensam smårovdjursjakt på området Munsmo-Näset. Samling för genomgång vid Uf lokalen i Solf, 20.2 kl. 9.00. Jakten inleds ungefär kl. 10.00.

Under jakten används hagelgevär, för hundförare färggrann mössa eller väst. De som har vhf-telefon kan ta med. Jakten avslutas vid Munsmo hamn. Jaktföreningen bjuder på grillkorv i stället för utbetalning av skottpengar under den gemensamma jakten. Enligt mötesbeslut får jägarna från Solf och Sundom passera den gemensamma gränsen, samt passa på grannföreningens område oberoende av förenings-tillhörighet. Den som har lämplig hund för ändamålet kan ta med den.

Stefan

Vinterns triangelinventering

Eftersom väderleksförhållandena som utlovats till lördag 7.2 är ypperliga för ändamålet kommer föreningen att genomföra vinterns triangelinventering av vilt nämnda datum. De som kallats per sms bör vid force majeure skaffa ersättare och meddela om detta senast onsdag 4.2. Vi samlas vid Rimal-lagets grillkåta klo. 9.00 för genomgång. Föreningen bjuder på grillkorv åt inventerarna.

De som kallats förutom gruppledarna och dragaren är:

Alexis Hahn

Glenn Hannus

Ann-Charlotte Helgas

Timo Lieskoski

Tomi Långfors

Robert Nyback

Marcus Silander

Peter Vikman

 

Föreningens utfodringsplatser

Solf jaktförening har som en del av sitt viltvårdsarbete iordningställt utfodringsplatser för viltet, för närvarande är ”matplatsernas” antal 8 med varierande antal foderautomater och matbord.

-utfodringsplatsen i Kivne består av 5 st spannmålsautomater  av rörmodell, vilka finns placerade runt den obeväxta delen av mossen. Viltvårdssåtgärden är främst ämnad som stödutfodring av skogsfågel, men besöks naturligtvis ibland även av annat vilt såsom rådjur och harar.

-i Söderfjärdsskogen finns två utfodringsplatser för klövvilt den ena belägen i närheten av Hägnesberget.

-i Munsmo finns två utfodringsplatser. Den ena belägen i holmen , bakom Oline Holms gamla gård. Denna består av två spannmålsautomater av rörmodell. Den andra är främst ämnad som stödutfodring för fälthönsfåglarna, och är belägen i närheten av Dammens pumpstationer.

-i Lockboet finns utfodringsautomater för klövvilt.

-i Västerbacken finns två utfodringsplatser ämnade för klövvilt och skogsfågel. Den ena belägen mellan Ceders-korsning och Hautamäkis-rondell, på östra sidan av skogsbilvägen. De två spannmålsautomaterna av lådmodell är placerade ca 200m från vägen.  Västerbackens utfodringsplats nummer 2 finns från Ceders-korsning mot Björneborgsvägen. Denna utfodringsplats består av en spannmålsautomat av rörmodell och syns från skogsbilvägen när man från älgjaktlagets pass nummer 5 tittar i riktning mot Linmans gård.

Kom i håg att ett 150m stort område kring föreningens automater är fredat enligt mötesbeslut.

Bättre beskrivningar av utfodringsplatsernas läge samt koordinater för dessa kommer så snart denna information inhämtats.

automaatti

Rörautomaten i Västerbacken

Ny utfodringsplats i Munsmo

En utfodringsplats för klöv-, och småvilt har iordningställts i Munsmo hösten 2013. Utfodringsplatsens är belägen i holmen snett bakom Oline Holms gamla gård i riktning mot Munsmo hamn. Kom i håg att ett område om 150m kring föreningens uftodringsplatser är fredade för vak-, och smygjakt på klövvilt samt småvilt.

Uppdatering med koordinater och beskrivning för föreningens utfodringsplatser är på kommande inom kort.

Ny Utfodingsplats i Västerbacken

En utfodringsplats för klövvilt samt skogsfågel har iordningställts i Västerbacken hösten 2013. Utfodringsplatsens position är mittemot Rimal-älgjaktlags pass nummer 5, ett femtiotal meter mot Linmans gård (åkrarna) i södra änden av lägenhetsnummer 68:0. Kom i håg att ett område om 150m kring föreningens uftodringsplatser är fredade för vak-, och smygjakt på klövvilt samt småvilt.