Info från sommarmöte den 6.8.2012

Solf jaktförening r.f. är fortfarande med i projektet att minska småovdjursstammen på Södra stadsfjärden. För att jakten ska vara effektiv bör den täcka hela området (alla jaktföreningar) och dessutom pågå hela tiden.Viltcentralen har försett jaktföreningen med ett antal fällor, men de fällor som fångar levande måste kontrolleras varje dag.

En anmälningslista för fälljakten gick runt på mötet men om någon som inte var med på mötet är intresserad av att delta i jakten kan intresse meddelas till ordförande Kalle Hietanen gsm 0500-712537 eller sekreteraren Sem Timmerbacka gsm 0500-369297.

De som är intresserade av eventuell jakt på vitsvanshjort, och inte är med i älgjakten, ska anmäla intresse till jaktledaren Björn Borg tel 050-4145066.

Älgmötesdatum och klubbkvällar vid Tallmossen

  • föreningens älgmöte hålles efter älgjaktledarmötet, tidpunkten oklar ännu
  • datum för älgjaktledarmöte är 22.8.2012, kl 18 på Kulturhuset i Smedsby

Förtjänstpokalen

  • Föreningens ständigt vandrande förtjänstpokal tilldelades detta år Nils Martin för gott arbete för föreningen. Speciellt nämndes engagemanget i luftgevärsälgskyttet samt föreningens grillkåta.

Övrigt som kom upp på mötet

  • Munsmo skifteslag har börjat bära upp hamnavgift för båtar i Munsmo hamn. Kontakta Stig Hellman om du har jaktekan i Munsmo hamn.
  • Solf jaktförening r.f. har beviljats 22 älglicenser, av vilka 25 % ska vara på ”hyllan”, samt 2 vitsvanshjortlicenser som ska utnyttjas för bekämpning av skador.
  • Mötet beslöt att jaktförening ska ta kontakt med Yttre skärgårdens intresseförening som är verksam i Malaxnejden för att stöda föreningens verksamhet
  • Jarl Söderholm meddelade att det finns ett krav på att prestera statistik på hur jaktövervakningen inom föreningen sker. För att kunna uppfylla detta kommer övervakaren att begära att få se papper av påträffade jägare inom jaktområdet
  • Mötet beslöt att föreningen ska skaffa rotfruktsmalare för att mala rotfrukter till utfordringsplatserna.
  • Mötet beslöt att om utomstående jägare jagar lo inom vårt jaktområde och tar på räv i stället, kan räven skjutas.