Markägarregistret

Föreningen har nu fått tillgång till en användbar version av dataprogrammet vi skall använda för vårt markägarregister. De medlemmar som har tillgång till aktuella markägarregister från t.ex. väglag, samfälligheter etc. kan kontakta projektansvariga Sem Timmerbacka på nummer 0500369297. Årsmötet utsåg en arbetsgrupp för detta projekt, följande personer ingår i gruppen:

Sem Timmerbacka, projektansvarig

Harry Lervik

Heimer Majors

Sune Träskelin

Johan Sjöberg

Håkan Back (från Rimal)

Stefan Smedman

Mats Linnsen

Utöver dessa kommer övriga föreningsmedlemmar och innehavare av års- och säsongs-kort att tilldelas olika uppgifter i projektet.