Nybörjar o ungdomskvällar vid tallmossen

Petalax Skytteförening och
Malaxnejdens jaktvårdsförening
ordnar i år tre kvällar vid skjutbanan
riktad till ungdomar, nybörjare och
kvinnor som är intresserade av att
lära sig mer om och pröva på skytte
med både hagel- och kulgevär.
Under kvällarna finns instruktörer på plats
som förevisar säkerhet vid hantering av
vapen och instruerar de som vill pröva
på skytte. För de som endast vill pröva på
skytte kostar det ingenting, vill man skjuta
hela serier kostar det 5€/serie.
Endast kontant betalning!
12.6 UNGDOMS- & NYBÖRJARKVÄLL
KL. 18 – 21
26.6 DAMKVÄLL
KL. 18 – 21
10.7 UNGDOMS- & NYBÖRJARKVÄLL
KL. 18 – 21
VÄLKOMMEN
Tallmossavägen 65
66260 Petalax Adress
Ahlbäck Jenni
050 344 2218
Info Med stöd av
Aktiastiftelsen i Malax, Sparbanksstiftelsen i Petalax, Aktiastiftelsen i Solf-Sundom
MED!