Startsida

Välkommen till Solf jaktförening r.f hemsida. Föreningen sköter aktivt om områdets vilda djur och utfodrar skogs- och fälthönsfåglar, placerar ut fågelholkar och slickstenar mm. Jaktföreningen har jakträtt på 7 400 ha.

Senaste inläggen

Föreningskalven 2020

2020
SOLF
FÖRENINGSKALV
Solf jaktförening rf. erbjuder intresserade markägare med ikraftvarande jaktarrende kontrakt möjlighet att få köpa en kalv, som delats i fyra delar, till det av föreningen fastslagna priset 7 euro/kg/framdel och 8 euro/kg/bakdel. Köparna bestäms via lottdragning.
Intresseanmälningar görs till Sune Träskelin, 0400-266769, senast 16.10.2019.
(De som vann 2019 kan inte delta i årets lottdragning.)

  1. Hundprov söndagen 27,9 2020 Kommentering avstängd
  2. Sommarmötes protokoll 2020 Kommentering avstängd
  3. Älgmötesprotokoll 2020 Kommentering avstängd
  4. angående skjutningar i kaschal Kommentering avstängd
  5. Sommarmöte och Älgjaktmöte 2,8 2020 kl 1800 i sportstugan Kommentering avstängd
  6. Jaktarrende kontrakt Kommentering avstängd
  7. corona info Kommentering avstängd
  8. Solf jaktförening rf årsmötesprotokoll Kommentering avstängd
  9. Väganvändning vid jakt. Kommentering avstängd