Hjortjakts-möte hölls på sportstugan 19.10 2013

Vid kvällens möte angående hjortjakten diskuterades följande aktualiteter;

-30 jägare anmälde sig till årets hjortjakt.

-Björn Borg fungerar även i år som jaktledare för hjortjakten (Vald redan på medlemsmöte)

-Göran Enholm och Sebastian Burman fungerar som vicejaktledare.

-Jakten påbörjas veckoslutet 30.11/1.12. OBS ! Uppdaterat 26.11 2013: Datumet skjuts troligen fram till 8.12 2013

-Avskjutningen bestämdes till en bock samt en eller två kalvar, hinden är således fredad i år. Beslutet gällande avskjutnings principen baserar sig på de observationer som gjorts av individerna i den nuvarande hjortstammen. Hornbegränsningen på högst sex taggar skall respekteras. OBS!!! Denna begränsning kan eventuellt komma att ändras innan eller under jakten.

-Köttfördelningen sker mellan de deltagare som deltar den jaktdagen bytet fälls. Licensavgiften betalas gemensamt av de som får del av bytet.

-Björn och Göran fick fullmakt att besluta om vi jagar en eller två dagar per helg, beroende på hur landet ligger med hundtillgången.

-Hundar utom föreningen kommer att deltaga i mån av intresse och möjlighet, Björn och Göran sköter kontakten till dessa hundars förare.

-Utrustningen för den enskilde jägaren är; röd eller orange huvudbonad samt väst. Vhf-telefon. Kulgevär samt ammunition godkänd för hjortjakt, alternativt hagelgevär med slug/brenneke ammunition. (Obs! de som använder kulvapen bör ha ikaftvarande skytteprov)

-Jaktledaren gör upp sms-lista och meddelar deltagarna på detta vis.

Möte angående samjakten på vitsvanshjort

Solf Jaktförening håller tisdag 19.11.2013 kl. 19.00 vid sportstugan möte, för de som ämnar deltaga i den stundande hjortjakten.

På mötet diskuteras b.l.a. tidpunkt, genomförande samt övriga aktuella frågor.

De som inte har möjlighet att närvara vid mötet, men vill delta i jakten bör innan mötet meddela om detta åt jaktledaren Björn Borg 0504145006IMAG0037