OBS! Förändringar i jaktarrendeavtalet gällande fastigheten 499-514-10-10

Åkerskiftet i Nylandet, Långmossen, tillhörande fastighet 499-514-10-10 är numera fredad från småviltjakt. Detta beroende på att någon i jaktsyfte ett flertal gånger tagit sig in i ladan på skiftet och dessutom slarvat med att stänga igen efter sig. Övriga skiften tillhörande fastigheten 10-10 är fortsättningsvis tillåten för all slags jakt. Varje enskild jägare bör själv kontrollera på karta var skiftet är beläget och ovillkorligen undvika detta vid jakt på småvilt.

Smårovdjur samjakt Solf – Sundom

Solf och Sundom jaktföreningar ordnar gemensam smårovdjursjakt på området Munsmo-Näset. Samling för genomgång vid Uf lokalen i Solf, 20.2 kl. 9.00. Jakten inleds ungefär kl. 10.00.

Under jakten används hagelgevär, för hundförare färggrann mössa eller väst. De som har vhf-telefon kan ta med. Jakten avslutas vid Munsmo hamn. Jaktföreningen bjuder på grillkorv i stället för utbetalning av skottpengar under den gemensamma jakten. Enligt mötesbeslut får jägarna från Solf och Sundom passera den gemensamma gränsen, samt passa på grannföreningens område oberoende av förenings-tillhörighet. Den som har lämplig hund för ändamålet kan ta med den.

Stefan