Väganvändning vid jakt.

Väganvändning vid jakt.

Under årsmötet framkom att det varit problem med bilkörande på privata vägar och gårdsplaner denna gång speciellt i Munsmo by.

Styrelsen påminner om att allt körande på privata vägar dvs såkallade ägovägar, åkervägar och icke officiella skogsvägar är förbjudet. Detta har påtalats under många år och saken torde inte vara oklar för någon.

Som tumregel kan anges att de officiella skogsvägarna (de som försetts med namnskyllt) är tillåtna att använda i samband med jakt, övriga privita vägar är icke tillåtna.

Man bör även beakta de tillåtna vägarnas situationskondition, samt fastighetsägarnas och övriga väganvändares framkomlighet. Bilarna skall parkeras så att de ej förorsakar försvårad framkomlighet på skogsvägarna. Tänk även på att hålla hastigheten nere.